Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

Новини

На вниманието на родителите, кандидатстващи за ДГ 60 Бор - район Витоша!

Уважаеми родители, През м. Юни ще започне изграждането на нова сграда – разширение към ДГ № 60 „Бор“ за 2 групи – 1 яслена, 1 градинска и физкултурен салон. С оглед осигуряване безопасността на децата през периода на строителните дейности, всички посещаващи детската ...