Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

На вниманието на родителите, кандидатстващи за ДГ № 60 „Бор“ – район „Витоша“!

Уважаеми родители,

През м. Юни ще започне изграждането на нова сграда – разширение към ДГ № 60 „Бор“ за 2 групи – 1 яслена, 1 градинска и физкултурен салон. С оглед осигуряване безопасността на децата през периода на строителните дейности, всички посещаващи детската градина деца, ще бъдат пренасочени към други детски градини от район „Витоша“.

 

Предвид гореизложеното в ДГ № 60 „Бор“ няма да се извършва прием за новата учебна 2018/2019 година.

 

Столична община