Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

Заплащане на дължимите такси по банков път на дължимите такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб Ви уведомявам, че посещенията на децата в детските ясли и градини са преустановени до 29.03.2020 г.


Ситуацията е трудна за всички нас, но аз разчитам на вашето разбиране съдействие и търпение, за което предварително БЛАГОДАРЯ!


Необходимо е от ваша страна да следите на сайта на детската градина за информация и новини, отнасящи се до развитието на епидемичната ситуация в страната и ДГ. Независимо от затварянето на ДГ№ 60 служебния номер, на който директора е на Ваше разположение за връзка в рамките на работния ден е: 0888173317.


Поради зачестилите запитвания от Ваша страна Ви уведомявам, че срока за заплащане на таксите се удължава до приключване на извънредното положение, но дължимите месечните такси ще се плащат по банков път по сметката на ДГ № 60 „Бор“.


Това може да стане като спазвате следните инструкции:

1. Влизате в сайта: roditeli.eu и се регистрирате с Вашия имейл адрес;


Първоначалната парола трябва да е ЕГН на детето, ако искате след това може да я смените;

2. В сайта ще видите дължимата сума за плащане;


ВАЖНО! Сумата трябва да се преведе с точност до стотинка!

3. ДГ работи с Общинска банка - АД, затова превеждате сумата там

  • Сметка: BG23SOMB91303143438300
  • BIC: SOMBBGSF
  • В основание пишете: ИМЕТО НО ДЕТЕТО, група и месец, за който се плаща.
  • На задължено лице и наредител- името на РОДИТЕЛЯ


Ако имате въпроси :

  • Лице за контакт: Ани Бочева
  • телефон+359 88 375 7585,
  • email: sdg60@abv.bg


Уточнявам, че се превеждат само месечни такси, а НЕ СУМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, защото към момента не е създадена такава възможност.


За Ваше улеснение ще приложим и едно примерно платежно нареждане

ИЗТЕЛГИ ПЛАТЕЖНО


Директор на ДГ№ 60 - Надя Велкова