Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

За родителите

Актуално

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА

 

ОТ ДГ № 60 „БОР“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-140/15.04.2020 г., вх. № в РУО1-8380/15.04.2020 г. и писмо от РУО – София, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Това ще бъдат плодове, зеленчуци и млечни продукти - единствено сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Общото полагащо се количество продукт за целия период на извънредното положение на дете и допустимите размери на порциите ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва Вие, родителите да получите.Продуктите ще бъдат доставени в ДГ № 60 „Бор“ на 29.04.2020 г. и ще бъдат раздавани по график на родителите в двора на детската градина на 29.04.2020 г.,/сряда/ от 13.30 до 17.30 часа, при спазване на изискванията на здравния министър за работа в условията  на извънредното положение – защитни облекла, маски и ръкавици на персонала, зает с раздаването на продуктите, осигурени дезинфектанти и спазване на изискващите се отстояния – без струпване на хора.

 

В ТАЗИ ВРЪЗКА Е НЕОБХОДИМО ДА УТОЧНИМ БРОЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПОЛАГАЕМИТЕ СЕ ПРОДУКТИ. ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ЗАЕДНО  Е СЛЕДНОТО:

  • Да ни уведомите за решението си - желаете  или  не  желаете да получите  пакета от хранителни продукти.
  • Моля в подаване на информацията от Ваша страна да  напишете  имената на детето и името на групата, която посещава в детската градина.

За по-голяма оперативност, моля да използвате електронен адрес:  sdg60@abv.bg

  • След като получим вашето съгласие, ще направим организация  за получаването на хранителните продукти.
  • При отказ на родители да получат предоставените продукти, те ще бъдат разпределени на  социално слаби семейства.

Очаквам, че заедно  ще създадем оптимални условия за изпълнение на Наредбата за  предоставяне на продукти   по  Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", като не забравяме - В ТОЗИ

 

МОМЕНТ НАЙ-ВАЖНО Е ДА ЗАПАЗИМ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА! 

 

Надя Велкова

 

Директор на ДГ № 60 „Бор“