Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

Новини

Зповед № 161/19.03.2021г. за преустановяване на посещението на деца, родители и служители в ДГ 60 "Бор"

Зповед № 161/19.03.2021г. за преустановяване на посещението на деца, родители и служители в ДГ 60 "Бор" за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. включително, може да видите ---> ...

Относно началото на учебната 2020-2021 година

  Важно за родителите относно 15.09.2020 г.   Необходими ...

Организация на прием на деца

Вътрешни правила за дейността на Детска градина № 60 "Бор", извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, може да видите ---> ...

Важно за родителите!!!

ВАЖНО! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че класиранията и записването на приетите деца в общинските  ДГ и ПГУ ще се извършват съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ при стриктно ...

Удължаване на срокът за плащане на дължимите такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с  разпространението на COVID-19  на територията на страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание  на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен ...

Заплащане на дължимите такси по банков път на дължимите такси

Заплащане на дължимите такси по банков път на дължимите такси

На вниманието на родителите, кандидатстващи за ДГ 60 Бор - район Витоша!

Уважаеми родители, През м. Юни ще започне изграждането на нова сграда – разширение към ДГ № 60 „Бор“ за 2 групи – 1 яслена, 1 градинска и физкултурен салон. С оглед осигуряване безопасността на децата през периода на строителните дейности, всички посещаващи детската ...