Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

Важно за родителите!!!

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че класиранията и записването на приетите деца в общинските  ДГ и ПГУ ще се извършват съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

 

Записването на класираните децаНабор 2018г. в ДГ № 60 „Бор“ ще се извършва в периода от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г. всеки работен ден от:

 

09.30 ч. до 12.30 ч.

13.00 ч . до 17.00 ч .

в административната сграда на ДГ № 60 "Бор", при спазване на противоепидемични мерки и изисквания.

Необходимо е при посещение в детската градина да се използват дезинфектантите на входовете, както и носенето на  лични предпазни средства. Важно е  заедно да създадем оптимални условия за работа, през периода на обявената противоепидемична обстановка у нас.